Polat turba

  • carbon steel welded pipe  1 inch thread with coupling

    uglerod polat kebşirlenen turba birikdirmek bilen 1 dýuým sapak

    Önüm maglumatlarynyň ululygy: 1/2 ″ 16 ″;Iki ujy: iki ujuny bir birikdirme we plastmassa gapak bilen sapakly;Uzynlygy: 6000mm ýa-da müşderiniň islegine görä;Ulanylyşy: elektrik geçelgesini goramak maksady bilen elektrik simleriniň üsti bilen;Faceerüsti gutardy: BARE / OIL / GAR PAINT Material: uglerod polat paket: pvc kagyzy bilen örtülen geçirijiler, soňra polat gaýyşlar bilen daňylýar;Eltip beriş wagty: alanymyzdan 20-30 gün soň ...