Biz kim

“Tianjin Ruitong Iron and Steel Co., Ltd.” Hytaýyň turbageçiriji enjamlary bazasynyň Daqiuzhuang şäherinde ýerleşýär.35000 inedördül metr meýdany, gurluşyk meýdany 10 000 inedördül metre, hasaba alnan paýtagty 20 milliona, 16 sany öňdebaryjy önümçilik liniýasyna we ýokary derejeli fiziki we himiki barlaghanalara we kämil synaglara enjamlaşdyrylan enjamlar.Annualyllyk öndürijilik 200,000 tonna ýetdi.Kompaniýanyň 260-dan gowrak işgäri, şol sanda 30 inersener we tehnik bar.

Täze gelenler

Iň soňky taslamalarymyz

Habarlar

Tianjin Ruitong Steel Co.Hytaýyň turbageçiriji enjam bazasy bolan Daqiuzhuang şäherinde ýerleşýär. 2003-nji ýylda esaslandyryldy, meýdany 345 müň inedördül metr, 21 müň inedördül metr meýdany, hasaba alnan maýasy 50 million we umumy baýlygy 350 milliona çenli. RMB, indi 11 önümçilik liniýamyz bar ..

Köplenç kemçilikler we kebşirlenen turbanyň öňüni almak

Frequokary ýygylykly kebşirlenen turbalaryň (astm a53 derejeli b erw turbasy) hakyky önümçiliginde öndürilen kemçilikler käwagt bir sebäbe görä däl-de, adatça köp faktorlaryň utgaşmagynyň netijesidir.Kebşirleýiş kemçilikleri, kebşirleýiş meýdanynyň daşyndaky beýleki sebäplerden hem bolup biler, köp faktorlar ...

Kebşirlenen turbanyň aşa kebşirlenen tikiş beýikliginiň zyýany

Highokary hilli zolagyň üznüksiz togalanmagynyň çalt ösmegi we kebşirleýiş we gözleg tehnologiýasynyň ösmegi bilen kebşirlemegiň hili ýokarlanýar we kebşirlenen turbalaryň görnüşleri barha köpelýär, olar yzygiderli polat turbalary çalyşýar. meýdanlary....